Profil Absolwenta Prawa

Absolwenci studiów prawniczych mają szerokie możliwości zatrudnienia w wymiarze sprawiedliwości (sądownictwo, prokuratura, adwokatura), w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych (radcowie prawni), w notariacie, w administracji państwowej i samorządowej, w Policji i w wielu innych zawodach.

Oznacza to m.in. umiejętność rozumienia tekstów prawnych, posługiwania się regułami logicznego rozumowania, interpretowania przepisów oraz możliwość dalszego specjalizowania się w dowolnej dziedzinie prawa. Absolwent studiów zna język obcy przynajmniej na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługuje się językiem specjalistycznym z zakresu prawa.

Absolwenci są przygotowani do podjęcia wszystkich rodzajów aplikacji koniecznych do wykonywania zawodów prawniczych, a także pełnienia funkcji we wszystkich instytucjach lub organizacjach publicznych i niepublicznych wymagających posiadania gruntownej wiedzy prawniczej.

 


Co dalej po skończeniu studiów ?

Stowarzyszenie Absolwentów WPiA UW

Absolwenci mają możliwość kontynuowania współpracy z Wydziałem poprzez Stowarzyszenie Absolwentów WPIA UW (http://www.absolwenciprawa.org).

Studia Doktoranckie oraz Studia Podyplomowe

Absolwentów mają nadto możliwość kontynuowania edukacji na III poziomie studiów doktoranckich lub na studiach podyplomowych, których oferta wzbogacana jest każdego roku