Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji

 

UWAGA!

Testowy dostęp do e-książek prawniczych wydawnictwa De Gruyter - Law E-books packages - 2009, 2010, 2011 na stronie www.reference-global.com . Dostęp przez IP z komputerów wydziałowych do 15 grudnia 2011.

 Listy książek dostępnych w poszczególnych pakietach:

•         Ebook packages 2011 http://www.degruyter.com/cont/fb/var/detailEn.cfm?isbn=9783110261264,
•         Ebook packages 2010 http://www.degruyter.com/cont/fb/var/detailEn.cfm?isbn=9783110233629,
•         Ebook packages 2009 http://www.degruyter.com/cont/fb/var/detailEn.cfm?isbn=9783899496871,


Lokalizacja i kontakt:

Collegium Iuridicum III
ul. Oboźna 6
00-332 Warszawa
tel/fax (022) 55 24 351, tel. (022) 55 20 382, 55 20 746
email: biblio@wpia.uw.edu.pl


Informacje ogólne

Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji UW powstała w 1963 roku z połączenia księgozbiorów poszczególnych katedr i zakładów Wydziału Prawa. Tworzyły je wydawnictwa okresu międzywojennego, XIX-wieczne i starodruki. Zbiór współczesny uzupełniany jest corocznie o ca 2000 woluminów książek i czasopism. Prenumerata bieżąca obejmuje 160 tytułów czasopism polskich i 56 tytułów czasopism zagranicznych. Starodruki znajdują się w depozycie w Oddziale Starodruków BUW. Obecnie księgozbiór biblioteki wydziałowej liczy ponad 100 000 woluminów książek i czasopism.


W bibliotece dostępne są katalogi:

  • alfabetyczny wydawnictw zwartych (zbiorów dawnych i wspólczesnych)
  • działowy
  • czasopism i wydawnictw zbiorowych
  • rozpraw doktorskich
  • szkół prawa obcego działających na Wydziale Prawa i Administracji UW
  • starodruków


Katalog on-line zbiorów Biblioteki od 1996 roku jest dostępny jest pod adresem http://opac.buw.uw.edu.pl. Jest to wspólny katalog bibliotek Uniwersytetu Warszawskiego. Egzemplarze będące w Bibliotece Wydziału Prawa i Administracji mają w polu lokalizacji oznaczenie „Wydział Prawa i Admin.”

Udostępnianie zbiorów ma charakter prezencyjny (wykorzystanie na miejscu), warunki wypożyczenia zbiorów na zewnątrz określa regulamin udostępniania zbiorów biblioteki oraz przepisy wypożyczeń międzybibliotecznych.

Czytelnia Profesorska dysponuje 12 miejscami i 6 stanowiskami komputerowymi. W Czytelni na miejscu jest księgozbiór podręczny, w tym wybrane, aktualnie otrzymywane przez Bibliotekę bieżące czasopisma polskie i zagraniczne oraz pełne roczniki niektórych czasopism polskich.

Czytelnia Studencka to 40 miejsc do pracy z książką oraz 40 stanowisk komputerowych. W Czytelni Studenckiej czytelnicy mają wolny dostęp do części księgozbioru (7 tysięcy książek). Jest on uporządkowany według dziedzin prawa, a w obrębie działów według sygnatur. Książki te w katalogu komputerowym mają lokalizację „Wydział Prawa i Admin. Wolny Dostęp”. Czytelnicy korzystają z nich samodzielnie, bez wypisywania rewersów, odstawiając wykorzystane publikacje na wózki biblioteczne. W wolnym dostępie w Czytelni Studenckiej jest też kilkadziesiąt najczęściej wykorzystywanych tytułów polskich czasopism prawniczych.

Na stanowiskach komputerowych w obu czytelniach dostępne są bazy prawnicze Lex i Lex Polonica, Legalis, Prawnik i Europrawnik, baza HeinOnline oraz archiwa Gazety Wyborczej i Rzeczpospolitej.