Bazy danych na Wydziałe Prawa i Administracji UW

Czytelnia Czasopism Prawniczych

Zawiera pełne teksty z czasopism:

 1. Europejski Przegląd Sądowy - od 2005 do bieżących
 2. Finanse Komunalne - od 1994 do bieżących
 3. Gdańskie Studia Prawnicze - od 1997 do bieżących (bez pełnych tekstów)
 4. Gdańskie Studia Prawnicze - przegląd oprzecznictwa   od 2005 do bieżących
 5. Glosa - od 1995 do bieżących
 6. Krajowa Rada Sądownictwa od 2008 do bieżących
 7. Państwo i Prawo - od 1990 do bieżących (dużo artykułów bez pełnych tekstów)
 8. Prawo Papierów Wartościowych 2000 - 2001
 9. Prokurator - od 2000 do bieżących
 10. Prokuratura i Prawo - od 1995 do bieżących
 11. Przegląd Podatkowy - od 1991 do bieżących (dużo artykułów bez pełnych tekstów)
 12. Przegląd Prawa Handlowego - od 1992 do bieżących
 13. Samorząd Terytorialny - od 1991 do bieżących (dużo artykułów bez pełnych tekstów)
 14. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej - od  1973 do bieżących (pełne teksty od 2008 r.)

Dostęp do bazy z komputerów UW pod adresem www.czytelniaonline.pl

Archiwum Dziennik Gazeta Prawna

    • Archiwum Dziennika Gazety Prawnej - (hasło u bibliotekarza)"

Archiwum Gazety Wyborczej

Archiwum Rzeczpospolitej

Legalis

Baza dostępna z komputerów w Bibliotece WPiA UW (link na pulpicie) oraz w sieci komputerowej Wydziału.

Program posiada bazę aktów prawnych i orzecznictwo, komentarze, przepisy, piśmiennictwo i wzory pism procesowych do kodeksu spółek handlowych, prawa podatkowego, prawa pracy, kodeksu prawa cywilnego, kodeksu cywilnego, zamówień publicznych oraz Unii Europejskiej. Program Legalis zawiera sprawdzone komentarze z serii wydawniczych Duże Komentarze Becka i Komentarze Becka. Istnieje możliwość korzystania z wersji online, aktualizowanej w trybie tygodniowym.

Więcej informacji o systemie informacji prawnej "Legalis" - http://www.legalis.pl

Lex Omega

Baza dostępna z komputerów w Bibliotece WPiA UW (link na pulpicie) oraz w sieci komputerowej Wydziału.

Program zawiera akty prawne opublikowane w Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim, dziennikach urzędowych, a także akty prawa miejscowego, projekty i komentarze do ustaw, wzory pism i umów oraz glosy wraz z tekstem. Baza zawiera również zbiory orzeczeń Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Trybunału Konstytucyjnego, sądu antymonopolowego, sądów apelacyjnych oraz bibliografię prawniczą obejmującą publikacje, które ukazały się od 1978 r. Istnieje możliwość korzystania z codziennie aktualizowanej wersji online.

Wiecej informacji o systemie informacji prawnej "Lex Omega" w tym szczegółowa zawartość - http://www.lex.com.pl/omega

LexPolnica Maxima

Program zawiera ujednolicone zbiory aktów prawnych, w tym również przepisy oczekujące, dzienniki urzędowe, przepisy prawne dotyczące prawa kanonicznego, Unii Europejskiej, a także orzecznictwo wraz z uzasadnieniami. Część dotycząca piśmiennictwa zawiera komentarze, omówienia i wprowadzenia zawarte w publikacji, wzory umów i pism, oraz bibliografię prawniczą. Istnieje możliwość korzystania z codziennie aktualizowanej wersji online.

Więcej informacji: http://www.lexisnexis.pl/nasze-rozwiazania/rynek-akademicki/uniwersytety/bazy-wiedzy/kompleksowa-informacja-prawna/lexpolonica.aspx

HeinOnline

Law Journal Library – ok. 800 angielskojęzycznych czasopism z zakresu prawa, administracji, politologii, zawiera pełne teksty artykułów. Baza uzupełniana o nowe tytuły oraz o najstarsze roczniki, wiele tytułów dostępnych od pierwszych numerów.

Dostępne kolekcje :

Code of Federal Regulations
English Reports, Full Reprint (1220-1867)
European Center for Minority Issues (ECMI) Library
Federal Register Library
Treaties and Agreements Library
U.S. Attorney General Opinions Library
U.S. Federal Legislative History Library
U.S. Statutes at Large Library
U.S. Supreme Court Library

American Association of Law Libraries (AALL)
American Bar Association Journals
Association of American Law Schools (AALS)
Core U.S. Journals
Criminal Justice Journals
International & Non-U.S. Law Journals
Legal Classics
Manual of Patent Examining Procedure (MPEP)
Most-Cited Law Journals
Trends in Law Library Management and Technology
U.S. Presidential Library
United States Code
World Constitutions Illustrated: Contemporary & Historical Documents and Resources


 

BeckOnline

Niemiecka baza prawnicza, zawiera teksty ustaw, komentarzy, podręczników oraz kilkadziesiąt tytułów prawniczych czasopism wraz z archiwami, między innymi: Europarecht, GRUR - Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, IIC - International Review of Intellectual Property and Competition Law, NJW - Neue Juristische Wochenschrift, NZG - Neue Zeitschrift für Gesellschaftsrecht, ZRP - Zeitschrift für Rechtspolitik, JuS - Juristische Schulung

Dostęp przez IP z komputerów sieci Wydziału (bez logowania)

Westlaw International

Baza dostępna z komputerów w Bibliotece WPiA UW (link na pulpicie) oraz w sieci komputerowej Wydziału.

Serwis zapewnia dostęp do światowej informacji prawniczej, w tym do ponad 1000 tytułów czasopism prawniczych, ustawodawstwa i orzecznictwa z USA, Wielkiej Brytanii, EU, Australii czy Kanady. Obejmuje 17000 baz danych, jest uaktualniany kilka razy dziennie.

Przewodniki po zasobach:
Westlaw Academic Database Directory - Practice-Area Materials A-I
Westlaw Academic Database Directory - Practice-Area Materials J-Z
Westlaw Academic Database Directory - Legal Texts and Periodicals
Westlaw International Research Guide

Dostawca zapewnia użytkownikom bazy całodobowy serwis:
customer.service@westlaw.co.uk  , bezpłatna infolinia 00 800 09378529
Wszelkie informacje na temat dostępu do bazy można uzyskać w Bibliotece WPiA biblio@wpia.uw.edu.pl.

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

W ofercie zasobów elektroniczych BUW dostępnych jest kilkadziesiąt baz danych, zawierających m.in. kilkadziesiąt tysięcy tytułów czasopism online, w tym kilkaset tytułów prawniczych.

Zbiory elektroniczne BUW są dostępne również z komputerów domowych. Z usługi mogą skorzystać wyłącznie pracownicy i studenci UW. Dostęp do poszczególnych baz zaznaczony jest w wykazach ikonką. Po wyborze bazy ukazuje się ekran do logowania. Należy wpisać numer karty bibliotecznej BUW oraz hasło przydzielone do konta bibliotecznego lub login i hasło do USOSWeb.

Ostatnia aktualizacja : 01.12.2009