Klinika Prawa - kontakt

Z dniem 15 maja 2015 r. Klinika Prawa zakończyła przyjmowanie nowych spraw. Osoby zainteresowane uzyskaniem bezpłatnej pomocy prawnej prosimy o kontakt z sekretariatem Kliniki Prawa pod koniec października 2015 r.

Sekretariat Kliniki Prawa będzie czynny od dnia 2 stycznia 2014 r.
Dyżury studentów wznowione zostaną 13 stycznia 2014 r., zgodnie z grafikiem dyżurów.

Klinika Prawa Uniwersytetu Warszawskiego
Studencki Ośrodek Pomocy Prawnej
przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

siedziba:
Collegium Iuridicum I, ul.Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
p. 102

adres do korespondencji:
Klinika Prawa
Wydział Prawa i Administracji UW
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

tel./fax (+48 22) 55 24 318
tel. (+48 22) 55 20 811
e-mail: klinika@wpia.uw.edu.pl

http://www.klinika.wpia.uw.edu.pl

Kierownik Kliniki Prawa:

prof. dr hab. Eleonora Zielińska

Pracownicy naukowo-dydaktyczni:

dr Katarzyna Furman
dr Katarzyna Syroka-Marczewska

Biuro Kliniki Prawa:

Elżbieta Pawlak

mgr Monika Dubielecka

dr Katarzyna Furman