Klinika Prawa - kontakt

Z dniem 12 maja 2016 r. Klinika Prawa zakończyła przyjmowanie nowych spraw. Osoby zainteresowane uzyskaniem bezpłatnej pomocy prawnej prosimy o kontakt z sekretariatem Kliniki Prawa pod koniec października 2016 r.

Klinika Prawa nie udziela porad prawnych telefonicznie, mailowo oraz listownie.

Klinika Prawa Uniwersytetu Warszawskiego
Studencki Ośrodek Pomocy Prawnej
przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

siedziba:
Collegium Iuridicum I, ul.Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
p. 102

adres do korespondencji:
Klinika Prawa
Wydział Prawa i Administracji UW
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

tel./fax (+48 22) 55 24 318
tel. (+48 22) 55 20 811
e-mail: klinika@wpia.uw.edu.pl

http://www.klinika.wpia.uw.edu.pl

Kierownik Kliniki Prawa:

prof. dr hab. Eleonora Zielińska

Pracownicy naukowo-dydaktyczni:

dr Katarzyna Furman
dr Katarzyna Syroka-Marczewska

Biuro Kliniki Prawa:

Elżbieta Pawlak

mgr Monika Dubielecka

dr Katarzyna Furman