Podyplomowe Studium Administracji

Studium przeznaczone jest dla absolwentów wszystkich kierunków studiów wyższych, którzy zainteresowani są funkcjonowaniem administracji państwowej i samorządów terytorialnych.

Czas trwania

trzy semestry, łącznie program obejmuje 285 godz.

Zjazdy

przeciętnie raz w miesiącu, przez dwa dni: sobota,niedziela w godz.9.00-18.00

Wykładowcy

pracownicy naukowi Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, sędziowie Trybunału Konstytucyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, pracownicy Polskiej Akademii Nauk

Warunki zaliczania

w każdym semestrze trzeba zdać cztery egzaminy a w semestrze II i III dodatkowo zaliczyć seminarium i konwersatoria

Warunki ukończenia

po uzyskaniu zaliczenia trzech semestrów, obliczana jest średnia ocen z całych studiów, która wpisywana jest na świadectwie ukończenia studiów. Program nie przewiduje przygotowywania pracy dyplomowej i egzaminu końcowego.

Dokument uzyskiwany

świadectwo ukończenia studiów podyplomowych