Adres do korespondencji

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

celem ułatwienia poprawnego obiegu korespondencji uprzejmie prosimy o wskazywanie imienia i nazwiska pracownika WPiA UW, do którego kierowana jest korespondencja lub ewentualnie jednostki organizacyjnej Instytutu/Katedry/Zakładu lub Sekcji.

Numer Identyfikacji Podatkowej

NIP: 525-001-12-66

Centrala Telefoniczna Uniwersytetu Warszawskiego

tel. (022) 55-20-000