Grupy przedmiotów ECTS

Przedmioty z grupy A

Są to przedmioty obowiązkowe do zaliczenia przez każdego studenta w ramach konkretnych lat studiów. Obejmują zarówno przedmioty kursowe oraz ćwiczenia obowiązkowe. Student w toku studiów jest obowiązany do uzyskania 148 punktów z przedmiotów z grupy A.

Przedmioty z grupy B

Są to przedmioty kursowe nieobowiązkowe (fakultatywne). Studenci w toku studiów wybierają przedmioty samodzielnie zgodnie z własnymi zainteresowaniami. W toku całości studiów każdy student obowiązany jest uzyskać co najmniej 48 punktów z przedmiotów z grupy B.

Przedmioty z grupy C

Są to zajęcia specjalizacyjne również o charakterze nieobowiązkowym (fakultatywnym). Są to zajęcia o różnym charakterze:

  • wykłady specjalizacyjne
  • konwersatoria
  • wykłady "visiting professors"
  • ćwiczenia nieobowiązkowe
  • kliniki prawa

 

Student może uzyskać co najwyżej 70 punktów z przedmiotów z grupy C (dla studentów studiów stacjonarnych) oraz co najwyżej 75 punktów (dla studentów studiów niestacjonarnych).

Przedmioty z grupy D

Są to seminaria, seminarium magisterskie oraz praca magisterska (35 punktów).

Przedmioty z grupy E

Jest to praktyka zawodowa. Do uzyskania jest 5 punktów dla studentów studiów stacjonarnych.Dla studentów studiów niestacjonarnych praktyki studenckie są przedmiotem fakultatywnym