Rada Wydziału 

Rada Wydziału jest ciałem kolegialnym złożonym ze wszystkich samodzielnych pracowników naukowych Wydziału Prawa i Administracji UW, przedstawicieli pozostałych kategorii pracowników Wydziału, doktorantów oraz studentów.

Jest to najwyższy organ Wydziału.

Skład Rady Wydziału Prawa i Administracji UW

Komisje Rady Wydziału Prawa i Administracji UW

Terminy posiedzeń Rady Wydziału w roku akademickim 2008/2009

Terminy posiedzeń Rady Wydziału w roku akademickim 2009/2010

Terminy posiedzeń Rady Wydziału w roku akademickim 2010/2011

Terminy posiedzeń Rady Wydziału w roku akademickim 2011/2012