Skład Rady Wydziału Prawa i Administracji UW

Przewodniczący Rady Wydziału - Dziekan

 • prof. UW dr hab. Krzysztof Rączka

Prodziekani

 • prof. UW dr hab. Tomasz Giaro
 • doc. dr Elżbieta Łojko
 • doc. dr Elżbieta Mikos-Skuza

Profesorowie oraz nauczyciele akademiccy posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego

 

 • prof. dr hab. Jan Błeszyński
 • prof. dr hab. Paweł Czechowski
 • prof. dr hab. Tadeusz Ereciński
 • prof. dr hab. Ludwik Florek
 • prof. dr hab. Lech Gardocki
 • prof. dr hab. Lech Garlicki
 • prof. dr hab. Hubert Izdebski
 • prof. dr hab. Jacek Jagielski
 • prof. dr hab. Inetta Jędrasik-Jankowska
 • prof. dr hab. Maria Kenig-Witkowska
 • prof. dr hab. Piotr Kruszyński
 • prof. dr hab. Jacek Lang
 • prof. dr hab. Hanna Litwińczuk
 • prof. dr hab. Andrzej Malinowski
 • prof. dr hab. Józef Okolski
 • prof. dr hab. Krzysztof Pietrzykowski
 • prof. dr hab. Jerzy Poczobut
 • prof. dr hab. Marek Safjan
 • prof. dr hab. Elżbieta Skowrońska-Bocian
 • prof. dr hab. Maria Szyszkowska
 • prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski
 • prof. dr hab. Marek Wąsowicz
 • prof. dr hab. Marek Wierzbowski
 • prof. dr hab. Piotr Winczorek
 • prof. dr hab. Maria Zabłocka
 • prof. dr hab. Eleonora Zielińska
 • prof. dr hab. Adam Zieliński
 • prof. UW dr hab. Grażyna Bałtruszajtys-Piotrowska
 • prof. UW dr hab. Adam Bosiacki
 • prof. UW dr hab. Adam Brzozowski
 • prof. UW dr hab. Aleksander Chłopecki
 • prof. UW dr hab. Elżbieta Chojna-Duch
 • prof. UW dr hab. Monika Dąbrowska
 • prof. UW dr hab. Zdzisław Galicki
 • prof. UW dr hab. Małgorzata  Gersdorf
 • prof. UW dr hab. Piotr Girdwoyń
 • prof. UW dr hab. Hanna Gronkiewicz-Waltz
 • prof. UW dr hab. Ewa Gruza
 • prof. UW dr hab. Elżbieta Holewińska-Łapińska
 • prof. UW dr hab. Wojciech Kocot
 • prof. UW dr hab. Andrzej Kojder
 • prof. UW dr hab. Elżbieta Kornberger-Sokołowska
 • prof. UW dr hab. Małgorzata Korzycka-Iwanow
 • prof. UW dr hab. Małgorzata Król-Bogomilska
 • prof. UW dr hab. Michał Kulesza
 • prof. UW dr hab. Witold Modzelewski
 • prof. UW dr hab. Krystyna Pawłowicz
 • prof. UW dr hab. Michał Romanowski
 • prof. UW dr hab. Stefan Sawicki
 • prof. UW dr hab. Tomasz Stawecki
 • prof. UW dr hab. Krystyna Szczepanowska-Kozłowska
 • prof. UW dr hab. Andrzej Wach
 • prof. UW dr hab. Karol Weitz
 • prof. UW dr hab. Aleksandra Wiktorowska
 • prof. UW dr hab. Mirosław Wyrzykowski
 • prof. UW dr hab. Andrzej Zakrzewski
 • prof. UW dr hab. Marek Zubik
 • prof. UW dr hab. Adam Opalski
 • dr hab. Andrzej Grzegorz Harla
 • dr hab. Remigiusz Kaszubski
 • dr hab. Monika Płatek

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich

 • dr Zbigniew Banaszczyk
 • dr Małgorzata Barzycka-Banaszczyk
 • dr Andrzej Bielecki
 • doc. dr Beata Bieńkowska
 • dr Magdalena Błaszczyk
 • dr Zbigniew Cywiński
 • dr Lech Jaworski
 • dr Agnieszka Kacprzak
 • dr Piotr Kładoczny
 • dr Witold Konieczny
 • dr Tomasz Kozłowski
 • dr Michał Królikowski
 • dr Wojciech Machała
 • dr Małgorzata Modrzejewska
 • dr Jacek Petrel
 • doc. dr Anna Rosner
 • dr Dariusz Szafrański
 • dr Jarosław Wyrembak

Przedstawiciele doktorantów

 • mgr  Piotr Pomianowski

Przedstawiciele studentów

 • Adrian Biały
 • Jakub Chowaniec
 • Kamil Czerepak
 • Agata Czerniak
 • Karolina Dołęgowska
 • Tomasz Flakowski
 • Łukasz Gembiś
 • Mateusz Glinka-Rostkowski
 • Aleksander Grabecki
 • Magdalena Gryboś
 • Marek Grzywacz
 • Dominika Helios
 • Łukasz Hnatkowski
 • Adam Klimowski
 • Barbara Kowalska
 • Aleksandra Orzeł
 • Maciej Pleban
 • Adrian Pokrywczyński
 • Marek Porzeżyński
 • Robert Wodzyński Małgorzata Wysocka

 

Przedstawiciele pracowników uczelni zatrudnionych na wydziale, nie będących nauczycielami akademickimi

 • mgr Marzanna Ciastek
 • mgr Barbara Grzywińska
 • mgr Dorota Otko-Majewska
 • mgr Teresa Szymańczyk
 • Hanna Wiśniewska

Stali członkowie Rady Wydziału z głosem doradczym:


 • doc. dr hab. Maria Gintowt - Jankowicz
 • prof. dr hab. Wacław Goronowski
 • prof. dr hab. Jerzy Kowalski
 • prof. dr hab. Andrzej Murzynowski
 • prof. dr hab. Witold Wołodkiewicz