Komisje Rady Wydziału Prawa i Administracji UW

kadencja 2008-2012

Komisja Nostryfikacyjna

prof. dr hab. Tomasz Giaro, prodziekan – Instytut Historii Prawa
prof. dr hab. Hubert Izdebski – Instytut Nauk o Państwie i Prawie
prof. dr hab. Piotr Kruszyński – Instytut Prawa Karnego
prof. UW dr hab. Adam Brzozowski – Instytut Prawa Cywilnego
prof. UW dr hab. Zdzisław Galicki – Instytut Prawa Międzynarodowego
prof. UW dr hab. Aleksandra Wiktorowska – Instytut Nauk Prawno-Administracyjnych
prof. UW dr hab. Andrzej Zakrzewski – Instytut Historii Prawa
Sekretarz: prof. UW dr hab. Maciej Kaliński – Instytut Prawa Cywilnego

Komisja Przetargowa

doc. dr Elżbieta Łojko, prodziekan – Instytut Nauk o Państwie i Prawie
prof. UW dr hab. Adam Brzozowski – Instytut Prawa Cywilnego
prof. UW dr hab. Andrzej Zakrzewski – Instytut Historii Prawa
doc. dr Witold Konieczny – Instytut Nauk Prawno-Administracyjnych
doc. dr Anna Walczak-Żochowska – Instytut Prawa Karnego
dr Katarzyna Myszona-Kostrzewa – Instytut Prawa Międzynarodowego
dr Ryszard Piotrowski – Instytut Nauk o Państwie i Prawie
mgr Iwona Kłosowska
Hanna Wiśniewska

Komisja ds. Programu Nauczania

dr Elżbieta Mikos-Skuza, prodziekan – Instytut Prawa Międzynarodowego
prof. dr hab. Marek Wąsowicz – Instytut Historii Prawa
prof. UW dr hab. Adam Brzozowski – Instytut Prawa Cywilnego
prof. UW dr hab. Małgorzata Korzycka-Iwanow – Instytut Nauk Prawno-Administracyjnych
dr Michał Fajst – Instytut Prawa Karnego
dr Tomasz Kamiński – Instytut Prawa Międzynarodowego
dr Sławomir Lewandowski – Instytut Nauk o Państwie i Prawie 

Komisja Rewizyjna

prof. dr hab. Hubert Izdebski – Instytut Nauk o Państwie i Prawie
prof. dr hab. Michał Pietrzak – Instytut Historii Prawa
prof. dr hab. Krzysztof Pietrzykowski – Instytut Prawa Cywilnego
prof. dr hab. Eleonora Zielińska – Instytut Prawa Karnego
prof. UW dr hab. Zdzisław Galicki – Instytut Prawa Międzynarodowego
prof. UW dr hab. Małgorzata Gersdorf – Instytut Nauk Prawno-Administracyjnych
doc. dr Anna Gajewska-Kraczkowska – Instytut Prawa Karnego
doc. dr Witold Konieczny – Instytut Nauk Prawno-Administracyjnych
mgr Teresa Szymańczyk – Sekcja ds. Pracowniczych i Współpracy z Zagranicą

Komisja Budżetowa

doc. dr Elżbieta Łojko, prodziekan – Instytut Nauk o Państwie i Prawie
prof. dr hab. Hanna Litwińczuk – Instytut Nauk Prawno-Administracyjnych
prof. dr hab. Jerzy Poczobut – Instytut Prawa Międzynarodowego
prof. UW dr hab. Karol Weitz – Instytut Prawa Cywilnego
dr hab. Maria Rogacka-Rzewnicka – Instytut Prawa Karnego
doc. dr Anna Rosner – Instytut Historii Prawa
doc. dr Marek Waluga – Instytut Nauk Prawno-Administracyjnych
dr Zbigniew Cywiński – Instytut Nauk o Państwie i Prawie
Hanna Wiśniewska

Komisja Oceniająca

prof. dr hab. Tomasz Giaro, prodziekan – Instytut Historii Prawa
prof. dr hab. Hubert Izdebski – Instytut Nauk o Państwie i Prawie
prof. UW dr hab. Aleksander Chłopecki – Instytut Prawa Cywilnego
prof. UW dr hab. Małgorzata Korzycka-Iwanow – Instytut Nauk Prawno- Administracyjnych
prof. UW dr hab. Stefan Sawicki – Instytut Prawa Międzynarodowego
dr hab. Maria Rogacka-Rzewnicka – Instytut Prawa Karnego
dr hab. Robert Jastrzębski – Instytut Historii Prawa

Komisja ds. Badań Naukowych

prof.  dr hab. Tomasz Giaro, prodziekan – Instytut Historii Prawa
prof. dr hab. Paweł Czechowski – Instytut Nauk Prawno-Administracyjnych
prof. dr hab. Maria Kenig-Witkowska – Instytut Prawa Międzynarodowego
prof. UW dr hab. Tomasz Stawecki – Instytut Nauk o Państwie i Prawie
prof. UW dr hab. Karol Weitz – Instytut Prawa Cywilnego
doc. dr Beata Bieńkowska – Instytut Prawa Karnego
dr Jerzy Krzynówek – Instytut Historii Prawa

Komisja Biblioteczna

prof. dr hab. Jacek Jagielski – Instytut Nauk Prawno-Administracyjnych
prof. dr hab. Jerzy Poczobut – Instytut Prawa Międzynarodowego
doc. dr Władysław Kulesza – Instytut Nauk o Państwie i Prawie
dr Maria Boratyńska – Instytut Prawa Cywilnego
dr Piotr Kładoczny – Instytut Prawa Karnego
dr Roman Sobotka – Instytut Historii Prawa
mgr Marzanna Ciastek – Biblioteka WPiA 

Komisja Konkursowa

prof. dr hab. Tomasz Giaro, prodziekan – Instytut Historii Prawa
prof. dr hab. Jerzy Poczobut – Instytut Prawa Międzynarodowego
prof. UW dr hab. Andrzej Kojder – Instytut Nauk o Państwie i Prawie
prof. UW dr hab. Adam Brzozowski – Instytut Prawa Cywilnego
prof. UW dr hab. Piotr Girdwoyń – Instytut Prawa Karnego
prof. UW dr hab. Aleksandra Wiktorowska – Instytut Nauk Prawno- Administracyjnych
prof. UW dr hab. Andrzej Zakrzewski – Instytut Historii Prawa

Komisja ds. Konfliktu Interesów

prof. UW dr hab. Krzysztof Rączka, dziekan
dr Elżbieta Mikos-Skuza, prodziekan – Instytut Prawa Międzynarodowego
prof. dr hab. Krzysztof Pietrzykowski – Instytut Prawa Cywilnego
prof. dr hab. Maria Zabłocka – Instytut Historii Prawa
prof. UW dr hab. Piotr Girdwoyń – Instytut Prawa Karnego
prof. UW dr hab. Andrzej Kojder – Instytut Nauk o Państwie i Prawie
prof. UW dr hab. Mirosław Wyrzykowski – Instytut Nauk Prawno-Administracyjnych