Collegium Iuridicum III

 W trosce o dalszy rozwój i poprawę warunków studiowania władze Wydziału zdecydowały o przystąpieniu do budowy nowego budynku – Collegium Iuridicum III. W budynku, znajdującym się przy ul. Oboźnej 6 (na terenie głównego kampusu uniwersyteckiego), od początku roku akademickiego 2005/2006 siedzibę swoją znalazły m.in.: nowa biblioteka i czytelnia wydziałowa dla studentów i pracowników, pomieszczenia naukowo-dydaktyczne, a w niedalekiej przyszłości nowoczesne Centrum Informacji Prawnej. Budowa Collegium Iuridicum III była współfinansowana z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.

Zobacz historię budowy: www.obozna.wpia.uw.edu.pl