Dziekanaty

Od dnia 9 października 2006 r. wszystkie dziekanaty oraz gabinety prodziekana ds. studenckich oraz kierowników studiów zlokalizowane zostały na parterze budynku d. Centrum Informatycznego UW (obok Audytorium Maximum).