Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UW

prof. dr hab. Krzysztof Rączka

Uwaga: sprawy studenckie rozpatruje Prodziekan WPiA UW ds. studenckich

 

Dyżury w roku akademickim 2011-2012

Wtorki godz. 15.00-16.00

pokój nr 8 Budynek CIUW


 

Sekretariat Dziekana Wydziału Prawa i Administracji

Lokalizacja

Collegium Iuridicum I, pokój 211
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.(22) 55 24 304, (22) 55 20 395, fax. (22) 55 24 305
e-mail: dziekan@wpia.uw.edu.pl

Pracownicy Sekretariatu:

  • mgr Elżbieta Kozera, tel. (22) 55-20-395
  • mgr Hanna Słyk-Boguta, tel. (22) 55-24-304
  • mgr Barbara Godlewska-Bujok