Program studiów zgodny z minimalnymi wymaganiami programowymi ustalonymi przez Ministra Infrastruktury
w rozporządzeniu z dnia 7 czerwca 2010 r.

 

W dniach 25.07.2016 - 16.08.2016 sekretariat studiów będzie nieczynny z powodu urlopu. Serdecznie dziękuję i życzę miłych wakacji.
MK

Zjazdy

piątki po południu oraz soboty i niedziele, średnio raz na dwa tygodnie.

Wykładowcy

pracownicy dydaktyczni Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu Gdańskiego i innych uczelni oraz wielu wybitnych specjalistów i praktyków.

Warunki ukończenia

pierwszy semestr kończy się egzaminem pisemnym, drugi semestr kończy się ustnym egzaminem dyplomowym. Przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego słuchacz składa pracę dyplomową.

Kandydaci

  • Na kierunek rzeczoznawstwo majątkowe, zarządzanie nieruchomościami i pośrednictwo obrotu nieruchomościami są przyjmowani absolwenci wszystkich kierunków studiów.

Dokument uzyskiwany

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych