Studia „Prawo, Ekonomia i Zarządzanie w Działalności Gospodarczej” są pierwszymi na Uniwersytecie Warszawskim podyplomowymi studiami międzywydziałowymi zorganizowanymi wspólnie przez trzy Wydziały: Zarządzania, Prawa i Administracji oraz Nauk Ekonomicznych.

Studia przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych zamierzających pogłębiać swoją wiedzę niezbędną w kierowaniu działalnością gospodarczą. W szczególności przeznaczone są dla osób, pracujących na średnim szczeblu zarządzania, w przedsiębiorstwach oraz administracji, planujących rozwój własnej kariery zawodowej, jak również dla osób, które same prowadzą działalność gospodarczą i potrzebują podstaw prawnych i ekonomicznych do podejmowania trafnych decyzji gospodarczych.

Absolwent uzyskuje podstawową wiedzę z tych dziedzin prawa, ekonomii i zarządzania, które w największym stopniu decydują o trafności decyzji gospodarczych. Są to w zakresie prawa: prawo handlowe, bankowe i podatkowe, cywilne oraz prawo pracy, w zakresie ekonomii zajęcia poświęcone rachunkowi inwestycyjnemu, instrumentom finansowym oraz mikro- i makroekonomicznych podstaw działalności gospodarczej a w zakresie zarządzania podstawy zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, zarządzanie jego potencjałem kadrowym oraz marketing.
Program dostarcza zintegrowanej wiedzy w każdej z trzech dziedzin, koncentrując uwagę na finansach przedsiębiorstw (np. pozwala podjąć decyzje co do kierunków inwestycji, użycia określonych instrumentów finansowych, zarządzania finansami łącznie z oceną prawnych możliwości kształtowania stosunków z innymi przedsiębiorstwami, bankami i instytucjami fiskalnymi), kształtowaniu potencjału kadrowego firmy (prawo pracy, zarządzanie kapitałem społecznym), kształtowaniu rynku (marketing i prawo handlowe) ale także pozwala uzyskać widzę pozwalająca podejmować decyzje dotyczące struktury organizacyjnej firmy, ubezpieczania ryzyka jej działalności, a także przewidywania warunków jej działania w zależności od przebiegi zjawisk makroekonomicznych.


Czas trwania

  • 2 semestry
  • Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele (co 2 tygodnie), w soboty - 8 godz., niedziele - 6 godz.), 16 sesji