Podyplomowe Studia Prawa Rynku Kapitałowego

Studia przeznaczone są dla osób z wykształceniem prawniczym lub ekonomicznym. Nie jest konieczne posiadanie wiedzy na temat rynku kapitałowego. W przypadku osób o innym profilu wykształcenia wskazane jest zainteresowanie i podstawowa wiedza o rynku finansowym (np. doświadczenie w zakresie własnego inwestowania).


Celem studiów jest pogłębienie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie prawa rynku kapitałowego. W ramach Studiów przewidziana jest Wizyta na GPW w Warszawie SA, która odbędzie się poza zwykłym czasem zjazdu.

Warunki ukończenia

  • opracowanie pracy dyplomowej na temat uzgodniony z jednym z wykładowców prowadzących zajęcia w ramach programu Studiów
  • pozytywna ocena pracy przez wykładowcę

Dokument uzyskiwany

świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.