Informacje ogólne 

Kadrę naukową Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego stanowi 202 pracowników naukowych. Zgodnie ze swymi specjalnościami pracują oni w Katedrach/Zakładach zgrupowanych w 6 instytutach.

Na czele każdego Instytutu stoi dyrektor, który kieruje instytutem i reprezentuje go na zewnętrz, natomiast ogólne kierunki działania instytutu określa rada naukowa instytutu.