Pracownia Dziejów Kultury Prawnej

Pracownicy:

prof. dr hab. Marek Wąsowicz