Pracownia Bibliografii Historyczno-Prawnej

Kierownik pracowni:

prof. UW dr hab. Andrzej Zakrzewski