Katedra Prawa Wyznaniowego

Kurator Katedry Prawa Wyznaniowego:

prof. dr hab. Marek Wąsowicz

Pracownicy:

prof. dr hab. Michał Pietrzak
dr Paweł Borecki
dr Wojciech Brzozowski

Doktoranci:

 mgr Marcin Olszówka