Katedra Powszechnej Historii Państwa i Prawa

Kierownik katedry:

prof. dr hab. Marek Wąsowicz

Pracownicy:

prof. UW dr hab. Grażyna Bałtruszajtys-Piotrowska
prof. dr hab. Maria Sójka-Zielińska
dr Andrzej Bielecki
dr hab. Jerzy Kolarzowski
dr Jarosław Kuisz
doc. dr hab.  Marzenna Paszkowska

Doktoranci: