Zakład Historii Państwa i Prawa Polskiego

Kierownik zakładu:

prof. UW dr. hab. Andrzej Zakrzewski

Pracownicy:

dr hab. Robert Jastrzębski
doc. dr Romuald Kraczkowski
dr Adam Moniuszko
doc. dr Anna Rosner
dr Roman Sobotka

Doktoranci:

mgr Piotr Pomianowski