Instytut Prawa Międzynarodowego - kontakt

Sekretariat Instytutu

mgr Beata Grochowska

Ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 47
00-347 Warszawa

od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-15:00

nr tel./fax:  (0-22) 55 27 200,  tel. (0-22) 55 27 203

e-mail: ipm@wpia.uw.edu.pl

 

Dyrektor Instytutu Prawa Międzynarodowego

prof. zw. dr hab. Jerzy Poczobu

Wicedyrektor Instytutu Prawa Międzynarodowego

prof. zw. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska

Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Prawa Międzynarodowego

dr hab. Zdzisław Galicki, prof. UW