Instytut Nauk o Państwie i Prawie - kontakt:

Sekretariat Instytutu


mgr Bernadeta Piekarska
tel. (022) 55 24 316, mail:
b.piekarska@wpia.uw.edu.pl

Lokalizacja

Instytutu Nauk o Państwie i Prawie
Collegium Iuridicum I
00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
pokój 325

tel/fax. (+48 22) 55 24 316
e-mail:
inopip@wpia.uw.edu.pl

czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.30 - 15.00

Dyrektor Instytutu Nauk o Państwie i Prawie

prof. dr hab. Hubert Izdebski

Wicedyrektor Instytutu Nauk o Państwie i Prawie

doc. dr Zbigniew Cywiński

Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Nauk o Państwie i Prawie

prof. dr hab. Andrzej Malinowski