Instytut Nauk Prawno-Administracyjnych - kontakt:

mgr Agnieszka Paprocka-Osińska
Stanisława Pytel-Gill

Collegium Iuridicum III
ul.Oboźna 6, p. 1.11
00-332 Warszawa
tel. (+48 22) 55 24 324, (+48 22) 55 20 479
e-mail: inpa@wpia.uw.edu.pl


Dyrektor Instytutu Nauk Prawo-Administracyjnych
prof UW dr hab. Aleksandra Wiktorowska


Wicedyrektor Instytutu Nauk Prawo-Administracyjnych
doc. dr Marek Waluga

Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawno-Administracyjnych
prof. dr hab. Marek Wierzbowski