Katedra Prawa Ubezpieczeń

Kierownik katedry:

prof. dr hab. Inetta Jędrasik-Jankowska

Pracownicy:

dr Magdalena Szczepańska

Doktoranci:

mgr Tomasz Lasocki