Zakład Praw Człowieka

www.zpc.wpia.uw.edu.pl

Kierownik:

prof. UW dr hab. Mirosław Wyrzykowski

Pracownicy:

dr Adam Bodnar

Zobacz materiały dla studentów (wymagane logowanie)

 

Doktoranci:

mgr Piotr Korzec

mgr Barbara Grabowska