Pracownia Prawa Żywnościowego

Kierownik pracowni:

prof. UW dr hab. Małgorzata Korzycka-Iwanow