Zakład Prawa Rolnego

Kierownik zakładu:

prof. dr hab. Paweł Czechowski

Pracownicy:

dr hab. Małgorzata Korzycka-Iwanow, prof. UW
dr Konrad Marciniuk
dr Paweł Wojciechowski

Doktoranci:

mgr Adam Niewiadomski