Kadra Katedry Prawa Finansowego:

Kierownik katedry:

prof. dr hab. Hanna Litwińczuk

Pracownicy:

prof. UW dr hab. Elżbieta Chojna-Duch
prof. UW dr hab. Elżbieta Kornberger-Sokołowska
prof. UW dr hab. Witold Modzelewski
dr Michał Bitner
dr Marek Grzybowski
dr Piotr Karwat
dr Maria Supera-Markowska
doc. dr Witold Konieczny
doc. dr Maciej Ślifirczyk
doc. dr Marek Waluga


Doktoranci:


mgr Marcin Lachowicz
mgr Karolina Tetłak

mgr Andrzej Kaznowski

 

"A ten, który posiada wiedzę, nie będzie narzekał."

Dlaczego warto studiować prawo finansowe?


Przedstawiciele każdej z wielu gałęzi prawa zgodnie twierdzą, że to właśnie ich dyscyplina jest najważniejsza i najciekawsza. Nie wchodząc w te spory, chcielibyśmy zainteresować Państwa zajęciami z prawa finansowego. Wcześniej czy później każdy zetknie się z tą dziedziną prawa:
 • jako obywatel – system finansów publicznych dotyczy nas wszystkich: zarówno jako osób wnoszących podatki do budżetów państwa lub budżetów samorządowych jak i odbiorców usług publicznych,
 • jako podatnik – spotkanie z fiskusem z chwilą rozpoczęcia życia zawodowego (a niekiedy nawet wcześniej) jest nieuchronne!
 • jako prawnik – nie ma takiej dziedziny prawa, która nie wiązałaby się z finansami!

Zakres przedmiotu prawo finansowe:

Przedmiot prawo finansowe obejmuje następujący zakres tematyczny:
 • ogólne zagadnienia finansów publicznych (pojęcie finansów publicznych, funkcje finansów, podstawowe instytucje sektora finansów publicznych, źródła prawa),
 • pojęcie budżetu publicznego (istota budżetów publicznych i ich rodzaje, relacje pomiędzy pojęciem budżetu państwa a Skarbem Państwa, zasady budżetowe szczegółowa charakterystyka ustawy budżetowej)
 • pojęcia dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu państwa oraz ich struktura,
 • formy organizacyjne gospodarki budżetowej,
 • procedura budżetowa oraz zasady kontroli i sprawozdawczości budżetowej,
 • zagadnienia prawno-finansowe długu publicznego,
 • zagadnienia systemu finansowego jednostek samorządowych (ich budżety, źródła dochodów, struktura wydatków, transfery z budżetu państwa do budżetów samorządowych),
 • problematyka dochodów publicznych ze szczególnym uwzględnieniem podatków (pojęcie, elementy konstrukcji, rodzaje podatków, źródła prawa podatkowego),
 • postępowanie podatkowe i egzekucja zobowiązań podatkowych,
 • inne niż podatki rodzaje dochodów publicznych: opłaty, cła (szczególnie w zakresie podstawowych instytucji prawnych oraz postępowania celnego),
 • elementy prawa bankowego (rodzaje banków, system ESBC, funkcje banków i formy ich działalności, zagadnienia organizacji i funkcjonowania Narodowego Banku Polskiego, problemy nadzoru bankowego oraz problematyka Bankowego Funduszu Gwarancyjnego),
 • zagadnienia prawa dewizowego (podstawowe instytucje oraz zasady i instrumenty reglamentacji dewizowej).

Materiały do pobrania dla studentów: