Zakład Administracyjnego Prawa Gospodarczego i Bankowego

Kierownik zakładu:

prof UW dr hab. Hanna Gronkiewicz-Waltz

Pracownicy:

prof. UW dr hab. Remigiusz Kaszubski
dr Cezary Banasiński
dr Krzysztof Jaroszyński
dr Adam Szafrański
dr Dariusz Szafrański

Doktoranci:

mgr Paweł Chyb
mgr Adam Karczmarek

mgr Marcin Ungier