Zakład Nauki Administracj

www.zna.wpia.uw.edu.pl

Kierownik zakładu:

prof. UW dr hab. Michał Kulesza

Pracownicy:

dr Arwid Mednis
dr Magdalena Niziołek

Doktoranci:

mgr Jowanka Jakubek

mgr Dawid Sześciło