Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego

Kierownik katedry:

prof. dr hab. Jacek Jagielski

Pracownicy:

prof. dr hab. Jacek Lang
prof. dr hab. Marek Wierzbowski
prof UW dr hab. Aleksandra Wiktorowska
dr Maksymilian Cherka
dr Marcin Dyl
dr Filip Elżanowski
dr Krzysztof Glibowski
dr Jarosław Maćkowiak
dr Dorota Pudzianowska
dr Piotr Przybysz
dr Rafał Stankiewicz
dr Ewa Stefańska
dr Marek Szubiakowski
dr Krzysztof Wąsowski
dr Paweł Wajda
dr Karolina Wojciechowska
dr Katarzyna Zalasińska


Doktoranci:


mgr Piotr Gołaszewski
mgr Michał Okoń
mgr Michał Jabłoński

mgr Andrzej Kraczkowski

mgr Jacek Piecha