Instytut Prawa Karnego - kontakt:


Sekretariat Instytutu
Mgr Magdalena Kaliściak
Mgr Piotr Mierzejewski
Collegium Iuridicum I, pok. 107
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. (+48 22) 55 20 529,  fax: (+48 22) 55 24 317
e-mail: ipk@wpia.uw.edu.pl

czynny codziennie 10.00 - 15.00

Dyrektor Instytutu Prawa Karnego
prof. dr hab. Piotr Kruszyński

Wicedyrektor Instytutu Prawa Karnego
prof. UW dr hab. Maria Rogacka-Rzewnicka

Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Prawa Karnego
prof. dr hab. Lech Gardocki

Ogłoszenia:

Internetowa Strona Katedry Kryminalistyki:
http://www2.wpia.uw.edu.pl/266,Instytut_Prawa_Karnego.html