Ogłoszenia MISH

 

Doc. dr Anna Rosner                                           Warszawa, 20 VII 2011 r.

Wydział Prawa i Administracji UW

     Pełnomocnik Dziekana ds. współpracy z Kolegium MISH

 

Szanowni Państwo, studenci MISH.,

 

Uprzejmie informuję, że 16 osób otrzymało rekomendacje do realizacji minimum programowego na WPiA od roku akademickiego 2011/12. Są to następujące osoby: 

 

 1. Natalia Hapek
 2. Krzysztof Lewenstam
 3. Tomasz Klemt
 4. Wojciech Giemza
 5. Karolina Jóźwiak
 6. Anna Pawłowska
 7. Piotr Najbuk
 8. Kamila Greguła
 9. Anna Piekarska
 10. Sonia Auguścik
 11. Karolina Gałęziowska
 12. Kinga Kania
 13. Łukasz Dominiak
 14. Tomasz Pietrzak
 15. Katarzyna Jaworska
 16. Karolina Król

 

Wszystkim Państwu serdecznie gratuluję i życzę satysfakcji w studiowaniu na naszym Wydziale.

Jednocześnie informuję, że zostali już Państwo dopisani do systemu USOS WPiA. Od tej pory rejestrujecie się Państwo sami na przedmioty, zajęcia i egzaminy, macie też prawo do udziału w giełdzie. Obowiązują zasady identyczne jak dla studentów WPiA. Bardzo proszę o zapoznanie się z zasadni kalendarzem rejestracji. Przystępujecie Państwo do rejestracji w sierpniu 2011 r.

 

http://www2.wpia.uw.edu.pl/text10014,Harmonogram_rejestracji_na_przedmioty_na_rok_akademicki_2011_12_dla_kierunku_Pra.html