Rekrutacja na Wydział Prawa i Administracji


Studia stacjonarne oraz niestacjonarne (prawo i administracja):

Studia równoległe:

Studia podyplomowe:

Terminarze rekrutacji:

Informacja nt. zasad i przebiegu rekrutacji na kierunkach „prawo" i „administracja":


Więcej informacji udziela:
Biuro ds. Rekrutacji Uniwersytetu Warszawskiego
Pałac Kazimierzowski, pokój nr 4
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
tel. (22) 5524041, 5524042, 5524045
e-mail: rekrutacja@adm.uw.edu.pl

Internetowa Rejestracja Kandydatów UW:
https://irk.uw.edu.pl

Internetowa Rejestracja Kandydatów na Studia Podyplomowe na WPiA UW:
https://irksp.wpia.uw.edu.pl

Informacje o Wydziale Prawa i Administracji UW:
Sekcja Informacji, Promocji i Rozwoju
Wydział Prawa i Administracji UW
tel. (22) 5524600
e-mail: rekrutacja@wpia.uw.edu.pl