To jest archiwalna wersja storny!
Aktualne informacje dostępne są na stronie: http://www3.wpia.uw.edu.pl/studia/doktoranckie/studia-stacjonarne/

Regulacje prawne dla studiów doktoranckich

Uchwała Rady Wydziału z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie sposobu przeprowadzania rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego [pobierz pdf]

Uchwała nr 10/06/07 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 12 marca 2007 roku w sprawie przyznawania stypendiów doktoranckich (na rok II, III i IV studiów stacjonarnych): pobierz

REGULAMIN
Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim: pobierz


REGULAMIN
przyznawania stypendiów naukowych i świadczeń pomocy materialnej: pobierz

Pobierz wnioski o stypendia - zobacz

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostki organizacyjne uczelni: pobierz

Ustawa z dn. 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki: pobierz