To jest archiwalna wersja storny!
Aktualne informacje dostępne są na stronie: http://www3.wpia.uw.edu.pl/studia/doktoranckie/studia-stacjonarne/

Studia doktoranckie - plan zajęć

PLAN ZAJĘĆ W II SEMESTRZE ROKU AKADEMICKIEGO 2011/2012

PLAN ZAJĘĆ W I SEMESTRZE ROKU AKADEMICKIEGO 2011/2012

PLAN ZAJĘĆ W II SEMESTRZE ROKU AKADEMICKIEGO 2010/2011

PLAN ZAJĘĆ W I SEMESTRZE ROKU AKADEMICKIEGO 2010/2011

PLAN ZAJĘĆ W I SEMESTRZE ROKU AKADEMICKIEGO 2009/2010 

PLAN ZAJĘĆ W II SEMESTRZE ROKU AKADEMICKIEGO 2009/2010 

PLAN ZAJĘĆ W I SEMESTRZE ROKU AKADEMICKIEGO 2008/2009 

PLAN ZAJĘĆ W II SEMESTRZE ROKU AKADEMICKIEGO 2008/2009


Obowiązkowe zajęcia ogólnouniwersyteckie dla doktorantów WPiA UW

Regulamin Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim, który wszedł w życie 1 października 2006 roku, przewiduje w § 10 pkt 1, że program studiów doktoranckich obejmuje:

a) zajęcia z przedmiotów ogólnych, które mogą być prowadzone także w formie kształcenia na odległość, wspólne dla wszystkich studiów doktoranckich, w wymiarze 60 godzin zajęć; zajęcia te powinny być zaliczone na pierwszym i drugim roku studiów,
b) zajęcia z przedmiotów prowadzonych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych, związane z dyscypliną naukową prowadzonych studiów doktoranckich,
c) indywidualną pracę naukową, prowadzoną pod kierunkiem opiekuna naukowego lub promotora".

Doktoranci WPiA UW mogą postarać się o zaliczenie wymaganych godzin uczestnicząc w każdych zajęciach prowadzonych dla doktorantów na naszym Uniwersytecie. W tym celu warto śledzić propozycje.
Można je znaleźć na www.come.uw.edu.pl
Pewne propozycje znajdziemy też na www.uw.edu.pl przy „studia doktoranckie" w „4. Inne informacje"

Wydaje się, że nie pozostaje nam nic innego, jak rozliczać uczestnictwo w obowiązkowych zajęciach ogólnouniwersyteckich z zakończeniem II roku studiów doktoranckich.
Życzymy zadowolenia z uczestnictwa w zajęciach ogólnouniwersyteckich!