Uniwersytecki System Obsługi Studiów:

Dyżury Helpdesku ds. USOS:

 

Poniedziałek - Piątek: 900-1400

mgr Grażyna Stępień
tel. (022) 55 20 271,
e-mail: helpdesk@wpia.uw.edu.pl

Pełnomocnik Dziekana WPiA UW ds. wdrażania systemu USOS:

dr Piotr Kładoczny
pokój 8, budynek d. Centrum Informatycznego UW