Administracja - zasady studiowania

Zasady studiowania na WPiA UW na kierunku ADMINISTRACJA - studia drugiego stopnia niestacjonarne (magisterskie) od roku akademickiego 2010/2011 : Pobierz

(obowiązujący osoby rozpoczynające studia w roku akademickim 2010/2011)


Zasady studiowania na WPiA UW na kierunku ADMINISTRACJA - studia drugiego stopnia niestacjonarne (magisterskie) od roku akademickiego 2008/2009 : Pobierz

Zobacz tabelę punktów ECTS

(obowiązujący osoby rozpoczynające studia w roku akademickim 2008/2009)


Uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji UW z dnia 12 czerwca 2006r.
Zasady studiowania na WPiA UW na kierunku ADMINISTRACJA - studia drugiego stopnia niestacjonarne: Pobierz


Na posiedzeniu w dniu 16 października 2006 Rada Wydziału Prawa i Administracji UW znowelizowala zasady studiowania na Wydziale Prawa i Administracji.
Pełny tekst uchwały: Pobierz

Ujednolicona wersja zasad studiowania na rok akademicki 2006/2007: Pobierz