Biblioteka poleca - linki

Czasopisma – pełne teksty

Acta Universitas Nicolai Copernici, z. 12 (56), 1973 - z. 36 (307), 1996

Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii

Monitor Polski – lata 1918, 1919, 1929

Prokuratura i Prawo – na stronie pełne teksty numerów od 2004 roku do bieżących.

Przegląd Rządowy – od numeru 10/2005 - miesięcznik "Przegląd Rządowy" dostępny wyłącznie w formie elektronicznej.

Przegląd Sejmowy

Studia Europejskie

Toruński Rocznik Prawa Człowieka i Pokoju, z. 1, 1992 – z. 4, 1996

Yearbook of Polish European Studies

Elektronische Zeitschrifttenbibliotek – baza z odnośnikami do 27582 tytułów czasopism z różnych dziedzin, w tym 1195 tytułów z dziedziny prawa. Część tytułów dostępna razem z pełnymi tekstami, pozostałe to spisy treści i abstrakty. Duża grupa czasopism w języku niemieckim i francuskim. Pełne teksty kolekcji zdigitalizowanych niemieckich XIX-wiecznych czasopism prawniczych (dostępne też: Juristische Zeitschriften des 19. Jahrhunderts – Digitale Bibliothek - Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte)

BUW : E-zbiory

Informacja europejska

EUR-lex

Portal Europa

Kancelaria Sejmu – Ośrodek Informacji i Dokumentacji Europejskiej

Tu pełny tekst wydanego w serii Zeszyty OIDE nr 6: Źródła informacji o Unii Europejskiej. Zarys problematyki, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2006 (dostęp online) oraz „Podstawowe informacje o Unii Europejskiej i jej prawie” Władysław Czapliński (dostęp online).

Cetrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego – informacja europejska

Studia Europejskie on-line od 1997 r.

Yearbook of Polish European Studies online od 1997 r.

Katalog ECLAS

Biblioteka Depozytowa Wspólnot Europejskich, ul. Tyniecka 15/17, Warszawa

Zdygitalizowane zbiory bibliotek polskich

Meta wyszukiwarka polskich bibliotek cyfrowych dLibra Polish Digital Libraries Search Engine

Wybrane tytuły:

Kodex Napoleona z przypisami. Xiąg trzy. Warszawa: w Drukarni XX.Pijarów, 1810 (Kolekcja Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego)

Zbiór praw litewskich od roku 1389 do roku 1529 tudzież rozprawy sejmowe o tychże prawach od roku 1544 do roku 1563 (Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa)

Prawo prywatne polskie. T. 1 - Dąbkowski Przemysław – 1910 (Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa)

Prawo prywatne polskie. T. 2 - Dąbkowski Przemysław – 1911 (Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa)

Prawo pospolite Królestwa Polskiego - Gottfried Lengnich – 1836 (Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa)

Wykład prawa karnego ze stanowiska nauki i prawa austryackiego. T. 1 - Krzymuski, Edmund (1851-1928)

Wykład prawa karnego ze stanowiska nauki i prawa austryackiego. T. 2 - Krzymuski, Edmund (1851-1928)

Inne

Polski Serwer Prawa

Serwer Studentów Prawa