Obsługa Techniczna Wydziału

Sekcja Gospodarcza

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28,
tel. (022) 55 20 535

Pracownicy Sekcji Gospodarczej

  1. Wojciech Klukowski
  2. mgr Paweł Miksa

Portiernia Collegium Iuridicum I

ul. Krakowskie Przedmiescie 26/28
00-927 Warszawa
tel.: (022) 55 20 535

Pracownicy Porierni Collegium Iuridicum I

  1. Barbara Grabska
  2. Hanna Stadnicka

Administracja Collegium Iuridicum II

Administrator Collegium Iuridicum II:
mgr Irena Otko

ul. Lipowa 4, pok.1.9 oraz 1.15
00-316 Warszawa
tel. (022) 826 86 31

Monitorownia Collegium Iuridicum II:

tel. (+48 22) 826 86 94


Portiernia Collegium Iuridicum III

ul. Oboźna 6/8
00-332 Warszawa
tel.: (22) 55 24 350

Pracownicy Porierni Collegium Iuridicum III

  1. Jolanta Lenartowicz

Powielanie i drukowanie materiałów

  1. Agnieszka Gdak
    (22) 55 20 822