Informacja nt. zasad i przebiegu rekrutacji na kierunkach „prawo" i „administracja":


Więcej informacji udziela:

Biuro ds. Rekrutacji Uniwersytetu Warszawskiego

Pałac Kazimierzowski, pokój nr 4

Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

tel. (22) 5524041, 5524042, 5524045

e-mail: rekrutacja@adm.uw.edu.pl

 

Internetowa Rejestracja Kandydatów UW:

https://irk.uw.edu.pl


Informacja o rekrutacji na studia podyplomowe prowadzone na WPiA UW:

http://podyplomowe.wpia.uw.edu.pl


Internetowa Rejestracja Kandydatów na Studia Podyplomowe na WPiA UW:

https://irksp.wpia.uw.edu.pl


Informacje o Wydziale Prawa i Administracji UW:

Sekcja Informacji, Promocji i Rozwoju

Wydział Prawa i Administracji UW

tel. (22) 5524600

e-mail: rekrutacja@wpia.uw.edu.pl