Sekcja Informacji, Promocji i Rozwoju

Lokalizacja

Budynek d. Centrum Informatycznego UW (d.CIUW)
Parter pokój 4, 5 i 6
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Fax. (22) 55-24-620, e-mail: promocja@wpia.uw.edu.pl