Informacje dla wyjeżdżających w roku 2009/2010

 W czasie pobytu:

A) Procedura zmiany Learning Agreement:

1) proszę uzgodnić zmiany z koordynatorem goszczącego Was uniwersytetu oraz z Koordynatorem Warszawskim, drogą mailową.
2) po  uzyskaniu akceptacji, otrzymacie dostęp do Learning Agreement w USOSweb. Należy tam nanieść zmiany i poprosić (mailem) o ich zatwierdzenie.
3) po zatwierdzeniu drukujemy zmieniony LA, przedstawiamy go na miejscu do podpisu, a następnie wysyłamy (skan, mail, poczta albo fax) do Warszawy na adres BWZ albo Koordynatora.
 

Komunikat BWZ nr 1/SMS/2009/2010

dot. zatwierdzania i podpisów 

w e-LA (elektroniczne Porozumienie o Programie Zajęć - Learning Agreement) 
 
 

     Biuro Współpracy z Zagranicą prosi wszystkich studentów –  stypendystów programu Erasmus, o wypełnianie elektronicznego formularza e-LA, generowanego z systemu USOS-web. Zastosowanie się do tej prośby znacznie ułatwia ostateczne ustalanie programu studiów realizowanego w uczelni zagranicznej, ogranicza do minimum liczbę wersji papierowych  oraz upraszcza procedurę zaliczania osiągniętych wyników po powrocie z uczelni zagranicznej. 

      Obecnie wydruk formularza e_LA UW nie wymaga podpisów koordynatora wydziałowego i uczelnianego UW, gdyż w dokumencie znajduje się zapis potwierdzający, że dokument jest generowany z systemu USOS UW i program studiów został zatwierdzony przez jednego i drugiego koordynatora. 
 

Uwaga!  

Prosimy o nieprzesyłanie wydruków e_LA do Biura Współpracy z Zagranicą UW. Wydruk e_LA z podpisami koordynatorów uczelni zagranicznej należy przedłożyć w BWZ dopiero podczas rozliczenia ze stypendium, niezwłocznie po powrocie do kraju i najpóźniej w terminie do 31.08.2010r. Osoby, które nie złożą w tym terminie wymaganych dokumentów nie będą brane pod uwagę przy ewentualnych dopłatach do stypendium (pod warunkiem, że Uniwersytetowi zostaną przyznane dodatkowe fundusze na stypendia dla studentów. Informację na ten temat BWZ przekaże w połowie lipca 2010r.) 

Prosimy także o niedrukowanie formularzy z napisem DRAFT VERSION, ponieważ ukazanie się takiego napisu oznacza, że decyzja o znajdujących się w e-LA przedmiotach nie jest „zatwierdzona” przez koordynatora wydziałowego. Przed wydrukowaniem należy poprosić koordynatora o zatwierdzenie wpisanych przedmiotów. 

Formularze LA stosowane przez uczelnię zagraniczną powinny być wypełniane jedynie na wyraźne żądanie uczelni zagranicznej. 
 
 
 

           Sylwia Salamon                                       

Warszawa, 05.02.2010 r.                               Uczelniany koordynator Programu Erasmus

 
 

B) Ryczałt za podróż:

Po powrocie przedstawiacie podanie adresowany do Doc. dr Elżbiety Łojko z prośbą o częściowe sfinansowanie kosztów podróży. Do podania należy dołączyć rachunek za bilet/bilet.

 

 

Archiwalne: 

Prezentacja ze spotkania informacyjnego: krok po kroku. PDF QuickTime

 1. Po pierwsze dziękujemy za udział w rekrutacji, zapraszamy po odbiór dokumentów  (teczki nieodebrane do dnia 1 maja zostaną komisyjnie zniszczone!). 
 2. Dnia 27 kwietnia 2009 o godz. 13.15 odbędzie się w sali A2 spotkanie informacyjne dla wyjeżdżających. Obecność obowiązkowa! 
 3. Studentów zakwalifikowanych do wyjazdu prosimy o wejście na swoje konta w USOSie. Po przejściu do okna ‘DLA STUDENTÓW’ wybrać należy opcję “WYMIANA STUDENCKA”, a następnie ‘uzupełnienie danych’. Prosimy JAK NAJSZYBCIEJ uzupełnić swoje dane w systemie (adres mailowy: na stronie głównej oczywiście, adres korespondecyjny, informacje na temat cyklu studiów i  otrzymywanych stypendiów). Prosimy przede wszystkiem sprawdzić, czy przyznany wyjazd i liczba miesięcy odpowiada stanowi faktycznemu (UWAGA wszyscy wyjeżdżający na 1 semestr domyślnie zostali wysłani na semestr zimowy: jeśli ktoś z Państwa woli wyjechać w semestrze letnim proszę mnie o tym jak najszybciej poinformować mailem).
 4. Udało nam się już zgłosić Państwa kandydatury Partnerom. Niebawem dostaniecie od nich informacje o formalonościach, których wymagają, zwłaszcza rejestracji online i wysyłania formularzy. Jeśli do 15.04 nie dostaniecie informacji z uczelni przyjmującej, prosimy o kontakt, podejmiemy pilną interwencję.
 5. Dodatkowe wieści z BWZ do pobrania tutaj.
 6. Niektóre uczelnie (zwłaszcza ze strefy anglojęzycznej) wymagają wyciągu z przebiegu studiów czyli tak zwanego Transcript of Records. Jeśli Państwa Uczelnia potrzebuje takiego dokumentu, należy go sporządzić w następujący sposób:


Procedura otrzymania Transcript of Records:

 1. Proszę wydrukować z USOSa tabelę anglojęzyczną, podpiąwszy wcześniej przedmioty, a następnie podbić ją w Dziekanacie lub na dyżurze.
w przypadkach szczególnych:
 1. Proszę pobrać pliki "ECTS-Form" oraz "Tabela Przedmiotów"
 2. zgodnie z indeksem proszę wypełnić ECTS-Form, wpisując po angielsku – wedle oficjalnego tłumaczenia z "tabeli przedmiotów" WSZYSTKIE otrzymane zaliczenia i egzaminy we właściwych rubryczkach (niezdawane przedmioty z grupy A i B kasujemy)
 3. otrzymany plik proszę zapisać w formacie word i wysłać mailem na adres j.urbanik@wpia.uw.edu.pl
 4. po otrzymaniu potwierdzenia, proszę pojawić się na dyżurze wraz z indeksem i odbebrać dokument.