Sekretariat

Collegium Iuridicum I
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, pokój 315

Dorota Sosnowska
tel./fax (22) 55 24 301, e-mail: dyrektor@wpia.uw.edu.pl
Paweł Miksa

tel. (22) 55 24 300

Administracja, Zamówienia Publiczne

Główny specjalista
mgr Iwona Kłosowska

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Collegium Iuridicum I, pokój 326
tel./fax (22) 55 24 302, e-mail: iwona@wpia.uw.edu.pl

Główny Specjalista ds. Inwestycji

mgr. inż. Janusz Wiśniewski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Collegium Iuridicum I, pokój 327
tel./fax (022) 55 24 385