Samodzielna Sekcja Ekonomiczno-Finansowa

Lokalizacja

Collegium Iuridicum I
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
pokój 213, 214, 215

w sprawie wydawania faktur: tel. (22) 55 24 338
Fax. (22) 55 24 313

Kierownik Sekcji - Pełnomocnik Kwestora na Wydziale

mgr Iwona Boruszewska

Pracownicy:
mgr Monika Banaszek - tel. (22) 55 20 810
mgr Barbara Grzywińska - tel. (22) 55 24 322
Halina Kozyra - tel (22) 55 20 385
Małgorzata Matysiak - tel. (22) 55 24 392
Barbara Przyborowska - tel. (22) 55 24 338
Jerzy Sowiński - tel. (22) 55 24 338
mgr Agnieszka Wawrzeńczyk - tel. (22) 55 24 392
Hanna Wiśniewska - tel. (22) 55 24 321