Prawo, stacjonarne jednolite magisterskie, studia równoległe

https://irk.uw.edu.pl/katalog.php?op=info&id=DM-PR-R

Warunki i tryb postępowania rekrutacyjnego na studia równoległe oraz przeniesienia z innych szkół wyższych na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia na Uniwersytecie Warszawskim na rok akademicki 2011/2012 (http://rekrutacja.uw.edu.pl/komisje/file /pdf/Monitor_5A_Zal_2.pdf )