Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego prowadzi wszechstronną działalność na rzecz popularyzacji i rozwoju mediacji oraz innych polubownych metod rozwiązywania sporów. Korzystając z wiedzy i doświadczenia pracowników naukowych Uniwersytetu Warszawskiego, a także ze wsparcia wielu innych osób i instytucji z nami współpracujących, podejmujemy różnorodne przedsięwzięcia, których podstawowym celem jest promowanie nowej kultury rozwiązywania konfliktów i sporów. Zapraszamy do bliższego zapoznania się z naszym programem, projektami, które realizujemy, oraz pozostawania z nami w stałym kontakcie.


Kontakt:

Collegium Iuridicum II,

pokój 3.5,

ul. Lipowa 4,
00-316 Warszawa

tel./fax: 22 826 91 98
e-mail: mediacje@uw.edu.pl

zapraszamy na stronę internetową CRSiK: www.mediacje.wpia.uw.edu.pl