Termin rekrutacji


  • od 09.05.2016 do 30.06.2016
  • od 05.09.2016 do 30.09.2016

 Przejdź na stronę systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów na Studia Podyplomowe

 

Wymagane dokumenty


Wymagane dokumenty
  a. odpis dyplomu
  b. dwa zdjęcia (format do dowodu osobistego)
  c. podanie o przyjęcie na studia kierowane na ręce Kierownika Studium
  d. kwestionariusz osobowy
  e. zobowiązanie do ponoszenia odpłatności za studia
  f. oświadczenie o przesyłaniu informacji elektronicznej
  g. umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe

Koszt

opłata jednorazowa za całość studiów - 4000 zł.
istnieje możliwość płatności ratalnej: dwie raty po 2100 zł

Płatność na indywidualny numer rachunku bankowego